Categories
Notícies

NO A LES ACADÈMIES!

LES ACADÈMIES: UN EFECTE MÉS DE LA PRIVATITZACIÓ DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA

­Les acadèmies són empreses privades que “garanteixen l’aprovat” a aquell disposat a pagar una quota per rebre’l.

Si defensem la universitat pública una empresa d’aquest caire no hi té cabuda quan passa a ser un recurs suposadament necessari. Però quan hom sent que no hi ha alternativa és massa fàcil caure en el seu parany. Quan l’estudiant arriba al primer curs a l’ETSEIB, li és molt difícil situar-se i sentir­se còmode a la universitat, en especial quan les classes pugen a un nivell desorbitat. L’acadèmia torna a ser una espècie d’escola amb 20 alumnes i un professor que sap el teu nom i et posa deures. Les acadèmies s’aprofiten de la gran afluencia d’estudiants per a fer un negoci rodó. Allò que fa néixer i créixer les acadèmies és la gran demanda, no la gran necessitat.

­Com és que la gent hi va tant sistemàticament?

(Aquests arguments van sortir a l’executiva del dia 13 de març de 2015)

 • És culpa, en gran part de la pressió social que hi ha a la universitat. Estudiants de cursos superiors i companys de classe incentiven i atemoreixen als altres per anar a les acadèmies com a única solució per tenir l’aprovat.
 • Tal i com està muntat ara el pla d’estudis i la impartició de classes, també incita a rebre un ajut com és l’acadèmia. Es genera una inseguretat i un descontrol per no tenir les assignatures al dia o no saber com estudiar-les.
 • ­La gent amb no tants recursos li surt més a compte anar a l’acadèmia, per les beques, ja que la beca es denega si no s’aprova un cert % d’assignatures.
 • ­En més d’un lloc de Catalunya l’educació no és tan bona, i per tant en arribar a la universitat és tot molt més difícil. Només cal mirar estadístiques.
 • ­La majoria de gent sí que té un estatus a la universitat, s’ho pot permetre sense cap problema.
 • L’afluència més gran d’estudiants sol ser durant primers cursos, a mesura que s’avança en els estudis, aquesta afluència disminueix. → Conscienciació de l’estafa.

Conseqüències de l’existència d’acadèmies

(Aquests arguments van sortir a l’executiva del dia 13 de març de 2015)

 • ­Les academies provoquen que no hi hagi teixit entre tots els estudiants. Es trenca la base de la cooperació i l’ajuda entre els de primers cursos amb els més avançats.
 • L’estudiant arriba al punt de dependre de l’acadèmia curs rere curs tal que, aquelles assignatures que, de per si estan considerades ossos de la carrera ja són inqüestionablement assignatures d’acadèmia.
 • Els horaris a vegades es fan abans amb l’acadèmia que amb les matrícules de la universitat. La universitat s’adapta doncs per l’estudiant a l’acadèmia.
 • Cada vegada s’obren classes d’assignatures de cursos més avançats, fent així que l’acadèmia passi a ser un reforç per l’estudiant indefens de primer any a ser un flotador necessari per treure’s la carrera.
 • La competitivitat entre acadèmies sovint passa per sobre dels interessos dels estudiants.
 • Les acadèmies s’aprofiten de la por i la frustració de l’estudiant per recaptar diners. No sentiràs dir a un professor/treballador de l’acadèmia: Aquesta assignatura te la pots treure sol/a, no cal que vinguis.

Alternatives

 • BORSA D’APUNTS I INTERCANVI DE LLIBRES: Dos serveis que disposa l’Assemblea. El primer està adreçat a la gent de 1r i 2n, tenim quaderns i dossiers dels exercicis oficials que es presten a principi del quatrimestre i es retornen després dels exàmens. El segon és un espai que destina l’Assemblea on qualsevol estudiant pot agafar un llibre tant bon punt en deixi algun que ja no utilitzi d’una altra assignatura .
 • PÀGINA WEB DE L’ASSEMBLEA: http://de-etseib.upc.edu/assemblea. Existeix un apartat amb exàmens d’altres anys i on pengem informació d’interès respecte a normatives i canvis.
 • GRUPS DE TREBALL: Des de l’Assemblea volem incentivar la creació de grups de treball. De manera que si un número suficient de gent està interessada en destinar una 1h/2h setmanals en una aula amb més gent que cursi la mateixa assignatura ho pugui fer.
 • TERMÒMETRE DE PROFESSORS: A la web de l’Assemblea hi ha un termòmetre on marca quins són els professors bons de cada assignatura, en base a les valoracions dels altres estudiants.
 • REAVALUACIONS: No és una alternativa, però és una oportunitat més d’aprovar. Ara ja no hi ha una sola convocatòria. Per tant la por en passar un mal dia en el moment de fer l’examen final s’atenua, ja que hi ha una segona oportunitat.
 • L’AULA LLIURE: A primer l’estudiant té l’opció d’apuntar-se a l’Aula Lliure on un estudiant de cursos més avançats imparteix classes de reforç de les assignatures que es sol·licitin. Els de l’aula lliure fan un paper de mentors i poden ajudar tant en dubtes puntuals (ja que disposen d’un local) com en proporcionar exercicis resolts, resums etc.
 • SOS ETSEIB: una plataforma de dropbox on estudiants pengen cada cuatrimestre els exàmens, apunts i altres fitxer interessants de les assignatures.

Què no fa la Universitat?

(Aquests arguments van sortir a l’executiva del dia 13 de març de 2015)

 • No té cap mena de discurs general pel que fa a les acadèmies
 • Permet l’ “assetjament” de les acadèmies cap als alumnes nouvinguts quan venen a fer la matrícula. Tot i l’oposició de molts professors cap a aquestes empreses.
 • No es controla el nivell educatiu del professorat:
  • Les enquestes d’Atenea semblen no funcionar. Marxen els professors bons, només es queden els catedràtics, algunes vegades no tan bons.
  • No hi ha relleu generacional, no hi ha plaça per a estudiants de doctorat, de manera que no poden impartir classes un cop passen a doctors, tot i haver-ho fet durant tot el doctorat i generalment molt millor que catedràtics a punt de ser jubilats. Són docents que s’han format a l’escola molt ben qualificats que marxen a altres llocs. Es perden.
  • En més d’un cas no s’ha permès deixar anar d’oient als alumnes. Seria una bona manera de saber clarament quins són bons docents i quins no.
 • No hi ha cap actuació de canvi al respecte. Es podrien plantejar alternatives: Aula lliure a 2n,…
 • Alguns professors no faciliten el material docent o bé el fa cobrar, i la universitat ho permet.

Accions de les acadèmies contra la universitat pública:

 • L’Acadèmia Sol està denunciada per la UPC a causa d’una còpia massiva que es va produir a un examen final d’electromagnetisme l’any 2013.*
 • Fa temps, una acadèmia va agafar un examen a les escombraries de la copisteria, ja que abans de fotocopiar tots els examens es fa una còpia de prova. Va convocar sessió extraordinària als seus alumnes perquè poguessin memoritzar la resolució de l’examen.
 • L’ETSEIB ha prohibit a les acadèmies entrar a repartir publicitat dins, ho han de fer des de fora ara. Es crea una tensió cada vegada en passar i ser assetjat amb 5 fulletons d’acadèmies.