Categories
Notícies

Vols ser Becari/a?

Com a assemblea es fa molta feina de cara als estudiants per tal de millorar la universitat pública com a tal. Per tal de garantir un futur relleu i la bona organització d’aquesta feina, es disposa de becaris/àries: Dos que fan  7 hores setmanals i 5 els restants.

 

Aquí hi ha la llista de tasques que van fer el quadrimestre passat els becaris, per a fer-se una idea de les tasques que es duran a terme:

 • Optimitzat l’espai dels armaris de la Delegació, retirant tots aquells documents i material obsolets i i indexant les restants per tal de garantir a l’estudiantat facilitat a l’hora de buscar el material que necessitin.
 • Renovat mensualment el material utilitzat per la Delegació en les seves tasques diàries per tal de garantir el desenvolupament òptim de les activitats que duen a terme.
 • Passat a format digital tots aquells documents que requerien d’ésser guardats, enviats en format digital o penjats al web. Considerem documents com ara els comunicats d’acords, les actes de les reunions setmanals de la delegació o apunts de diverses assignatures.
 • Anat cobrint totes aquelles necessitats plantejades des de la Delegació i que queden recollides al Llibret del Becari (ordenar certs espais, generar llistes de coordinadors, generar llistes de participants, generar taules per organitzar activitats, enviar correus electrònics, fer impressions, revisar el material d’ús compartit amb els estudiants i catalogar-lo, etc.)
 • Digitalitzat, cercat i penjat totes aquelles proves disponibles de les diferents assignatures del grau i del màster. Organitzant el contingut amb un format unificat, entenedor i coherent amb el disseny del web.
 • Tramitat les diferents necessitats materials de la Delegació (canvi d’ordinadors, de material informàtic en general, renovació de pantalles, obrir les rossetes per l’accés a Internet.)
 • Generat documentació i tutorials per a “formació” dels integrants de la delegació en diverses àrees, accessible per a tots els  interessats en una carpeta compartida a internet entre tots i totes (“Com penjar documentació al web”, “com generar entrades”, un recull de contrasenyes d’interès…) .
 • Mantingut una nova web, han fet tant les tasques de creació de la web com de millora (afegir pestanyes i diverses eines per a fer-la més visual i intuïtiva).
 • Definit, dissenyat i posat en marxa el projecte de termòmetre de professors. El termòmetre de professors és un projecte que pretén oferir als estudiants una eina per tal d’avaluar la docència de cada professor/a. Amb aquesta informació accessible per a tota la comunitat estudiantil, es vol facilitar l’elecció de la docència.
 • Fet llistes tant dels membres actuals de la delegació. També s’han fet llistes dels caps de departaments,dels coordinadors de les assignatures, de les diferents associacions que hi han tant a nivell ETSEIB com a nivell UPC.
 • Han actualitzat les llistes de telèfons i contactes d’interès per a la delegació, com ara els interns de l’Escola i de la Universitat.
 • Gestionat els cursets de calculadora programable: Han preparat i dinamitzat les classes indicant als professors voluntaris què havien d’ensenyar, n’han fet les llistes d’assistents, i han comprovat l’assistència del alumnat a aquests. també han garantit que l’estudiantat tingués els programes necessaris per tal de cursar les assignatures que els requerissin. A més, han posat a disposició de l’estudiantat un editor de programes per a la calculadora de manera que els mateixos alumnes puguin dissenyar i editar els seus propis programes.
 • Fet el manteniment del material TIC que disposa la Delegació mitjançant la introducció de més memòria RAM, instal·lació dels sistemes operatius adients, i la neteja periòdica de tot arxiu que pogués danyar aquest material.
 • Renovat el servei de préstec d’apunts i han fet una tria entre els apunts que eren útils i els que no. Així com n’han ampliat el temari, ampliat a més cursos i facilitat la disponibilitat.
 • Fet un seguiment del desenvolupament MUEI (Màster Universitari en Enginyeria Industrial) durant el seu primer any, i s’ha intervingut en les incidències que han succeït. Així com n’han revisat la normativa per tal de verificar que tot estava en ordre.
 • Fet un seguiment de l’àmbit acadèmic en aquest primer any de recuperacions a l’ETSEIB intentant resoldre així els dubtes que han anat sorgint entre l’estudiantat. Així com n’han revisat la normativa per tal de verificar que tot estava en ordre i han tramitat les queixes de molts estudiants al respecte.
 • Han creat i seguit un horari per tal a la delegació hi hagi en tot moment un becari per així poder garantir les necessitats tant de la delegació com dels estudiants en tot moment, i també assumptes d’última hora i imprevistos.
 • Garantit la cessió i el manteniment dels espais compartits i acessibles de l’escola per al desenvolupament de projectes i activitats d’altres associacions i del mateix estudiantat. També n’han promogut l’ús adequat i responsable.
 • Fet difusió de projectes d’altres associacions per tal de garantir el teixit associatiu a l’escola. Han prestat el material necessari per a la realització de les seves activitats i els seus projectes.
 • Garantit la comunicació entre estudiantat i delegació. Tal com han fet entre la delegació i els diversos organismes de l’escola (com Direcció) i la universitat (com el Consell de l’Estudiantat o el Consell de Govern).
 • Mantingut en ordre el correu de la delegació per tal de facilitar-ne l’ús als integrants i realitzar les tasques necessàries de la manera més òptima possible.