Categories
Notícies Trasllat Besòs

Resum obres Campus Besòs

Us adjuntem un resum de la visita a les obres del darrer 28/04/2015. L’arxiu l’ha fet la Comissió Campus Besòs (gent de l’EUETIB), als qui agraïm l’accés a aquesta informació i la feina que porten fent al respecte.

[wpfilebase tag=file id=1096 /]

 

Com a resum comentar que al setembre 2016  estaran acabats l’edifici A (per l’estudiantat) i el C i I (per recerca i investigació).

La resta d’edificis no se sap del cert quan es construiran, o si es construiran.

Aquí teniu els plànols previtos pel Campus Besòs de l’edifici A:

Captura de pantalla (20) Captura de pantalla (21) Captura de pantalla (22) Captura de pantalla (23) Captura de pantalla (25) Captura de pantalla (24) Captura de pantalla (26) Captura de pantalla (27) Captura de pantalla (28) Captura de pantalla (30) Captura de pantalla (31)

Categories
Notícies Trasllat Besòs

Informació general: Trasllat Besòs

Última Junta d’Escola dia 16 d’Abril del 2015

Resum històric a càrrec del rector Enric Fossas (l’UPC ha tingut diversos rectors en aquest període):

2007: Acord 69 al Consell de Govern(CdG) on s’aprova la construcció del Campus Besòs.

2010: Acord al CdG on s’aprova la superfície del Campus(7 edificis amb noms A, B, C, D, I, J i K)

2011: Acord UPC amb la Generalitat pel trasllat dels graus i màsters EUETIB i ETSEIB entre 2012-2015

2012: Acord UPC-Generalitat per aprovar la construcció, i infrastructures.cat s’afegeix al procés. Rectorat aprova el protocol i la signatura.

2013:   – Ratifiació del protocol i del conveni

– UPC aprova l’empresa constructora (infraestructures.cat).

– Conveni entre institucions (Generalitat, UPC, Administracions locals, SEIB, Fundació Be-tech…).

– Es desenvolupen les obres dels edificis A,C, i I (han de estar acabades per desembre 2015).

Juliol 2013: Seu a l’EUETIB on hi ha un acord per presentar les factures. S’haurien de pagar 500.00 euros/semestre si no es trasllada Juliol 2015. El trasllat EUETIB s’ha de dur a terme per no tenir penalització econòmica.

2015: Es modifica l’acord pel desembre 2015. Està previst començar el curs 2016-2017. Per tant el setembre 2016 l’edifici de l’EUETIB ha de quedar buit.

2011-2015: Construcció de la major part dels edificis del nou Campus.

Actualment com el rector ha portat i està portant el tema del Campus Besòs:

 • La UPC ha de “complir les promeses que ha fet”.
 • Que ningú que estigui a l’EUETIB i que vingui de diputació perdi el lloc de treball (acord setembre 2014).
 • Procés de selecció del nou director dintre de la propia UPC.

Director designat: Xavier Gil, actual director de l’EUETIB.

 • Es crea comissió entre Generalitat i UPC per triar responsable de projecte, fer memòria econòmica, gestionar PAS, garantir la bona gestió econòmica, acordar memòria, elaborar normatives acadèmiques, fer seguiment de les obres de l’edifici A (subvencionada en part pel Fons Europeu de Desenvolumapent Regional), plantejar logística trasllat i ocupació de nous espais.
 • S’obren diàlegs amb les direccions de l’ETSEIB-EUETIB sobre el repartiment de graus i màsters.

Nou Campus Besòs:

 • Es preveu residència per estudiants.
 • Docència: 500 PDI
 • 4000 estudiants (3100 grau, 250 màster, la resta doctorat)
 • Graus: Materials i Química (ETSEIB), tota l’EUETIB (Química, Energia, Mecànica, Elèctrica, Industrial-automàtica) i Física (ETSETB).
 • Màsters: Màsters associats, biomèdic, processos químics, nuclear i transports.
 • Es preveu que en un futur el campus Besòs aculli més graus i màsters.

Tema econòmic:

Inversió de 102 milions d’euros dels quals 20 milions d’euros són del fons FEDER (que s’han de justificar al desembre 2015 amb l’entrega d’edificis). Els fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolumapent Regional) va subvencionar  la construcció del Campus Besós  gràcies a l’acord amb l’antic equip rectoral. Dels 82 milions restants, hi ha 17.5 milions d’euros en prèstec que s’estan pagant i la resta és el finançament la Generalitat.

Aquest préstec s’havia de justificar amb la construcció d’una part del campus, concretament dels edificis actualment construïts (A, C i I). La idea original era traslladar a tota l’ETSEIB al nou campus.

Tot això s’ha de contextualitzar, ja que quan es va començar a moure la construcció del Campus Besós, era la època del “boom” de la construcció, on el negoci del moment era construir i després vendre a un preu molt més elevat (el que se’n diu especulació immobilística). Es de suposar que a la UPC li interessés construir molt més barat amb aquest prèstec per moure tota una escola i així poder especular amb un edifici situat enmig de la Diagonal.

Quan arriba la crisis la UPC es troba amb que les coses ja no pinten tant bé com esperaven, però els diners rebuts s’havien de justificar igual, de manera que no es podia paralitzar la construcció del campus (almenys de la part subvencionada). De fet, paralitzar les obres suposava tornar el crèdit i no tenir un nou campus, és a dir, parar les obres costava molt més que finalitzar-les.

Tot i això, recordem que avui en dia només està acabada la part del campus finançada amb els fons FEDER, la resta segueix en obres aparentment sense avançar.

Afectació a l’ETSEIB:

 • Perd dos Graus: Eng. Química i Eng. Materials.
 • Guanya el màster en Energies.

Termini per acabar de tancar els acords amb ETSEIB i EUETIB:

FINALS DE MAIG

Intervenció de la directora de l’ETSEIB, Neus Cónsul:

GRAN PÈRDUA, però entén que s’hagin de “complir compromisos”.

Eixos afectats:

 • Projecte acadèmic: pèrdua molt important que cal suplir d’alguna forma. Cal refer mapa de títols a l’ETSEIB ja que només es queda amb un únic Grau, el d’Industrials, que no té atribucions (es planteja posar-ne). Oferta per acollir el Grau en Energies.
 • Recerca: La recerca disminueixen a l’ETSEIB, ja que els grups que més aporten en aquest sentit són els departaments de Eng. Química. Potser cal plantejar implementar nous grups de recerca en els àmbits ja existents (robòtica, 3D, informàtica, fabricació…)
 • Personal: PDI: Mateixa política als dos centres; que hi hagi bon dimensionament.

PAS: afectació molt gran, urgeix conèixer què i com marxarà.

 • Instal·lacions: Reacondicionament dels espais que queden buits.

Resposta del rector a la directora:

 • Els compromisos entre UPC i Generalitat ja són prou complicats.
 • Les partides econòmiques ja són prou justes.
 • Està en desacord en que el Grau d’Energies s’imparteixi a l’ETSEIB, tot i que s’ha de parlar. Cita: “No es tracta de desmuntar entorns, sinó de consolidar el Campus Besòs”.
 • Tema atribucions: és fàcil donar-ne però es corre un risc ja que el 30-40% dels estudiants que acaben el Grau d’Industrials fan a la mateixa escola el màster MUEI.


Categories
Notícies Trasllat Besòs

Preguntes: Trasllat Besòs

El projecte de Trasllat al Besòs dels Graus d’Enginyeria Química i de Materials ha d’estar tancat a finals de maig, i és quan el rector té previst tenir tota la documentació llesta, tot deixant-nos sense marge de maniobra.

Aquí teniu algunes de les respostes que ens va donar a la passada Junta d’escola.

El màster de química i materials, on s’impartiran? S’ha d’aprofitar el trasllat per fer les coses millor: per exemple, reduint de nombre d’alumnes per classe, o invertint més recursos.

Aquests màsters no recordo on van, el llistat de graus i màsters del nou campus apareix a un document del 2012, però el més probable és que al Besòs.

Donant per fet que el Besòs és una realitat, que passa amb el PDI i PAS? Implica trasllat de PDI de l’ETSEIB i aixó comporta una degradació per la propia ETSEIB. Com afecta a la docència de GETI? Industrials tindrà igual nombre de places d’accès? Com afecta això a les especialitzacions de MUEI?

Neus Cónsul: A l’ETSEIB quedaran 12 professors de química i el 50% de materials (ja és suficient per cobrir la docència actual).

Què passa amb químics i materials? Qui ha començat aquí, acaba aquí? Si quedés alguna assignatura conjunta amb Industrials, on es faria?

Neus Cónsul:

””

Es veurà amb el mapa d’estudiants que els falti acabar el grau. Potser només quedaran 10 estudiants de química que hagin començat a l’ETSEIB per acabar el grau, així que seria incompatible que es quedessin a l’ETSEIB amb els recursos i els PDI.

El rector no està a la negociació directa, per tant no pot dir res del que passa. Els estudiants que ara fan la selectivitat ja saben i estan informats que si entren a l’ETSEIB se’ls traslladarà al Besòs. Els que estan fent la fase selectiva se’ls diu que se’ls trasllada. Els que estan cursant tercer i quart curs no són gaire conflictius, ja que acabaran a l’ETSEIB si van al dia. El grup conflictiu són els estudiants del segon curs.

””

Canviarà el pla d’estudis de Eng. Química i Eng. Materials?  Seguirem tenint atribucions?

Neus Cònsul: Ara no puc donar resposta detallada. Quan es tanquen els estudis es defineix de manera ordenada i informant a la gent. S’ha de mirar tenint en compte els estudiants i l’escola. Però s’està treballant en un nou pla d’estudis liderat per la gent i professorat d’ETSEIB.

Com serà l’extinció d’aquests graus a l’ETSEIB?

Neus Cónsul: No es pot fer pla d’estinció a l’ETSEIB fins que no estigui tancat el nou pla al Campus Besòs.

Els traslladats, quin nom de titulació obtindran? Serà el mateix que la gent d’EUETIB?

Al títol otorgat posa el nom de la universitat, UPC, no s’especifica el centre on s’ha tret. El títol, per tant, és el mateix. Passa el mateix amb el títol  del grau en d’enginyeria de tecnologies industrials  a l’ETSEIB i a l’ETSEIAT, el títol és el mateix. 

Es farà algun acte informatiu obert a l’estudiantat (tant a l’ETSEIB com a l’EUETIB)? Quan?

Es farà una visita al campus Besòs el dimarts 28 d’abril per gent de l’EUETIB. Quan es tingui tota la informació, es faran xerrades informatives a ambdues escoles.

Això va començar perquè l’edifici queia i havia d’haver una unificació i un nou edifici. Al cap de 15 anys els problemes de l’edifici de l’ETSEIB encara no s’han solventat. Els diners que va donar la Generalitat al 2000 no es van invertir per rehabilitar l’edifici.

La situació física de l’edifici és responsabilitat del rector, l’estructura de l’edifici està bé. És cert però que els diners no es van invertir on tocaven.

Quins avantatges té el trasllat per gent de materials i química? Referent a la memòria del 2012, quin serà el rol de l’empresa dins de la universitat (tant Besòs com ETSEIB)?

El triangle docència-empresa-recerca definit en el document del 2012 és un discurs vàlid, però és un discurs. El Campus Besòs serà controlat per la UPC, res ni ningú tindrà privilegis sobre ell.

Què passa amb la irregularitat amb les noves places afectades al carrer Urgell? Totes les escoles tenen dèficit en el departament d’Eng. Mecànica, què passa amb aquestes places? No es vol que l’ETSEIB es quedi amb professorat a temps parcial i passar a ser una escola de segona.

Si obrim places per PDI a EUETIB es farà en igual mesura per aquí.

La rapidesa amb la que s’està fent evidencia poca transparència i que no s’estan fent bé les coses. No te sentit que se separi Grau en Eng. d’Energies (Campus Besòs) i Màster en Energies (ETSEIB); sembla que es vulgui contentar a tothom.

(Respecte la falta de transparència) Ho he explicat a Urgell, ho he he explicat a l’EUETIB en assemblea, ara ho explico a l’ETSEIB, ho he explicat a Claustre i he parlat a cada CdG el que faria. Quan estigui tot més parlat enviaré document informatiu i no té cap inconvenient en fer una altra sessió.

(Respecte la rapidesa) Haver de justificar el fons FEDER vol dir que al desembre de 2015 ha d’estar tot tancat.

Si no hi ha diners, es podran rehabilitar i reordenar espais?

Els recursos que tenim són els que són.

Hi ha una quantitat de graus desequilibrada entre Besòs i ETSEIB (l’escola d’Urgell té 6 graus i ara en passarà a tenir 2 més. L’ETSEIB en té 3 i se’n treuran 2, a més el que queda, no tindrà atribucions. Idem amb màsters, potser van 3 cap allà i a l’ETSEIB només en ve un). A l’ETSEIB només quedarà una titulació :Cal posar solucions imaginatives i podrien venir els d’Enginyeria Mecànica aquí. Quant al personal, hi ha d’haver un concurs de places per PDI de l’ETSEIB, que no totes les places de PDI siguin de l’EUETIB.

Sí, hi ha desequilibris en graus, però ara per ara també n’hi ha amb els màsters (1 a Urgell 9 a ETSEIB).

Per què ha d’intervenir algú extern a la UPC? Si el Besòs és una escola UPC, no s’entén la presència de l’IREC.

A l’edifici C hi ha IREC ja que aquest edifici ha estat finançat per ells.

El departament d’Enginyeria Química va demanar a la Junta que es replantegi seriosament el trasllat del químics. Fa 20 anys que aquest grau s’imparteix a l’ETSEIB i treure’l és un gran error ja que està molt ben adaptat. S’està “engegant i expulsant” als alumnes. Hi ha molts professors que es queden a l’ETSEIB que no estan d’acord en perdre el Grau d’Eng. Química.

La directora també opina que l’ETSEIB té un gran valor afegit al tenir el Grau en Enginyeria Química, igual que aporta molt als estudiants químics estar influenciats directament pels industrials.

Els estudiants de l’ETSEIB NO volem anar al Campus Besòs ni que l’escola perdi graus i màsters per decisions errònies en època de bonança econòmica, és una estafa, no estem formant part del procés i a sobre estem molt poc informats. Al 2012 el rector va assegurar que no es traslladaria la gent que va començar a l’ETSEIB, què ha canviat? Molta gent ha fet un gran esforç per arribar on és ara, per arribar a 3r, 4t, no es valora?

Demanem empatia i comprensió per part del rectorat i la direcció (que ha mostrat interès en els nostres greuges).

No som mercaderia que es mou d’aquí a allà, SOM PERSONES amb unes activitats, un entorn, unes idees, un projecte creat al voltant de l’ETSEIB, no ens moureu tan fàcilment i amb tant poc marge de temps (setembre 2016).

Els interessats que això vagi bé ho som tots, fem-ho conseqüentment siusplau!

Per veure l’evolució del procés aneu a: http://de-etseib.upc.edu/assemblea/?p=938