Executiva

L’executiva és l’espai setmanal de l’assemblea  que té com a objectiu arribar a consesos i fer propostes dels punts exposats a l’ordre del dia que s’estableix entre tots.

Les executives són els divendres lectius a les 14h, exceptuant els divendres durant període d’exàmens i els divendres que es celebren les festes de l’escola.

Funcionament:

Per tal de garantir l’eficàcia de les executives, s’han creat dos papers diferents que es van rotant setmanalment entre els membres de l’assemblea: el moderador i el secretari.

-El moderador és l’encarregat de posar ordre i de prendre torns, també de garantir el dinamisme de l’assemblea per tal de poder arribar a acords.

-El secretari pren nota dels consensos mitjançant l’acta.

Comunicat d’acords:

És un resum breu del que s’ha pres en acta. S’hi plasmen els consensos més importants.