Assemblea ETSEIB

L’Assemblea d’estudiants de l’ETSEIB som un espai d’organització i autogestió d’estudiants de l’Escola; som feministes, antifeixistes, anticapitalistes… i creiem en la participació activa i directa de l’estudiantat més enllà de les aules. Per dur-ho a terme ens reunim en assemblees obertes cada divendres a les 14.00h, on qualsevol persona pot aportar la seva opinió i les seves propostes per ser debatudes i tractades pel col·lectiu.

Des de l’Assemblea treballem per aconseguir una Universitat Pública i de Qualitat, així com denunciar i lluitar en contra dels atacs que rep aquesta per part dels diferents estaments que la controlen i hi influeixen; tant per millorar el model docent com per erradicar les desigualtats i defensar l’ús del català. Amb aquest objectiu organitzem la nostra lluita en dues vessants:

Treball global creant xarxa amb la resta d’assemblees que treballen per les mateixes finalitats, ja que només amb la unitat tindrem la força per dur a terme els canvis profunds que ens plantegem i als quals aspirem.

Treball local dins de la nostra Escola per propiciar la transformació en el nostre entorn més proper i incidir així en els afers concrets de l’ETSEIB, englobant-ho tot en la mateixa lluita. Exemple d’això són els projectes de la Borsa de llibres, apuntsb, taules, bates, ulleres de laboratori o el Mercat d’intercanvi amb els quals l’estudiantat de l’escola utilitzen el material docent necessari de forma gratuïta. A més, realitzam cursets de calculadora HP, Octave/Matlab i LaTeX. També estem presents en els òrgans de govern tant a nivell d’Escola (Junta d’Escola) i UPC (Claustre i Consell de l’Estudiantat) on els membres de l’Assemblea en són portaveus.

Es por todo ello que entendemos que esta lucha debe llevarse a cabo desde una visión anticapitalista y antipatriarcal, ya que son los intereses privados y mercantilistas los que más trabas ponen en la consecución de la universidad que queremos.