L’ASSEMBLEA

L’Assemblea d’estudiants de l’ETSEIB som una agrupació d’estudiants de l’Escola que compartim inquietuds polítiques i que creiem en la participació activa i directa de l’estudiantat més enllà de les aules. Per dur-ho a terme ens reunim en assemblees obertes setmanalment, on qualsevol persona pot aportar la seva opinió i les seves propostes per ser debatudes i tractades pel col·lectiu.

 

Des de l’Assemblea treballem per millorar la situació actual de la Universitat Pública així com denunciar i lluitar en contra dels atacs que rep aquesta per part dels diferents estaments que la controlen i hi influeixen. Tot això amb l’objectiu d’una Universitat realment Pública i de Qualitat. Amb aquest objectiu organitzem la nostra lluita en dues vessants:

 

Treball global creant xarxa amb la resta d’assemblees que treballen per les mateixes finalitats, ja que només amb la unitat tindrem al força per dur a terme els canvis profunds que ens plantegem i als quals aspirem.

 

Treball local dins de la nostra Escola per propiciar la transformació en el nostre entorn més proper i incidir  així en els afers concrets de l’ETSEIB, englobant-ho tot en la mateixa lluita. Exemple d’això són els projectes de la Borsa de llibres o el Mercat d’intercanvi amb els quals els estudiants de l’escola utilitzen el material docent necessari de forma gratuïta. També estem presents en els òrgans de govern tant a nivell d’Escola (Junta d’Escola) i UPC (Claustre, Consell de Govern i Consell de l’Estudiantat) on els membres de l’Assemblea en són portaveus.

 

És per tot això que entenem que aquesta lluita s’ha de dur a terme des d’una visió anticapitalista, ja que són els interessos privats i mercantilistes els que més traves posen a l’assoliment de la universitat que volem.