Becaris al Saló de l’Ensenyament

S’ha convocat ja la beca per poder participar com a informador/a al Saló de l’Ensenyament 2015.

El Saló de l’Ensenyament tindrà lloc del 18 al 22 de març.

El torn de matí serà del dimecres 18 al diumenge 22 de març en horari de 9:45 h a 14.45 h amb un sou brut de 244,34 € (d’aquí es descompta la quota de SS i el 2% d’IRPF)
El torn de tarda serà del dimecres 18 al dissabte 21 de març en horari de 14.30 h a 19.30 h amb un sou brut de 194,70 € (s’ha de descomptar la quota de SS i el 2% d’IRPF)

La setmana abans es farà una sessió de formació obligatòria.

Tot i que els nomenaments seran des del 6 o 7 de març, segons el torn, els dies efectius de feina seran només els del Saló de l’Ensenyament més la sessió de formació (que dura un parell d’hores).

Es pot enviar la vostra sol·licitud fins el 15 de gener o lliurar-la a qualsevol dels registres públics de la UPC.

Recordem  les incompatibilitats,  ja que hi ha alguns casos en què no es pot optar a aquesta beca:
-En el cas que estigueu realitzat una beca d’inici a la recerca (amb el CCD).
-Per al torn de matí no es pot estar realitzant cap altra beca d’aprenentatge.
-Per al torn de tarda com a molt es pot estar realitzant una beca d’un màxim de 5 hores setmanals.

Pot accedir a la beca qualsevol estudiant a partir de 2n de grau i també estudiants de màster que hagin realitzat el grau o titulació tècnica o superior a la UPC.
Si és té disponibilitat es pot fer la sol·licitud tant pel torn de matí com el de tarda, ja que així podem tenir més opcions de fer encaix de torns amb cadascú de vosaltres (però només s’ assignarà a un dels torns).

Us adjuntem l’enllaç on hi ha tota la informació de la beca i des d’on es poden descarregar el document de sol·licitud.

http://www.upc.edu/bequesaprenentatge/convocatories/convocatoria-salo-ensenyament-2015