Estudi de l’ús de reprografia

Hem iniciat un estudi de l’ús de reprografia a l’ETSEIB! Aquest estudi ve motivat després de dos anys de reunions amb l’actual empresa amb exclusivitat del servei de copisteria de la UPC, Canon. En aquestes reunions, els estudiants hem intentat millorar el servei en diferents aspectes: preus, horaris d’obertura, qualitat del servei… Canon justificava el curt horari d’obertura de la reprografia alegant que el servei 24 hores era suplert per les màquines impressores de la Planta 0 i la Planta 5. També recordava que el preu és més ajustat a les màquines que a la botiga i van posar en marxa un sistema més còmode d’impressió per a l’usuari en aquestes. A més, van fer tríptics explicatius sobre les impressores autoservei per tal d’incentivar-ne el seu ús, ja que està molt per sota de la seva capacitat.

Tot i aquestes mesures, els estudiants vam valorar que l’horari d’obertura continuava sent pobre i calia millorar-lo. És per això, que Canon va decidir ampliar l’horari d’obertura els dimarts i dijous a la tarda durant l’època d’entrega de treballs (les setmanes abans d’exàmens). Però va resultar que no es va freqüentar la botiga com estava previst, i això va donar arguments a Canon per donar suport a la idea que l’horari d’obertura ja és suficient.

En aquest context, els estudiants ens preguntem quines són les hores de més necessitat del servei per part dels estudiants i quines mancances té l’autoservei.

És per això que hem elaborat aquesta enquesta que podeu contestar en menys de dos minuts i que ens ajudarà en properes reunions per tal de millorar el servei entre tots.

Gràcies per la vostra col·laboració.

Si teniu dubtes o voleu més informació, veniu al local, a la Planta 1 a l’esquerra fons del passadís i demaneu per la Paula o la Cleta.

*Si ja heu contestat l’enquesta un cop encara que sigui en paper, no la torneu a emplenar

Enllaç: https://www.onlineencuesta.com/s/b0c08b3