ATUREM-LO. ATUREM-LOS. MANIFEST

De nou, ens trobem davant d’una nova convocatòria de la Junta d’Escola de l’ETSEIB i, de nou, l’objectiu és aprovar el Grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica, grau que ja ha passat per junta i que, recordem, va obtenir 36 vots a favor, 7 abstencions i 43 en contra, dels quals no només hi havia estudiants sinó també professorat i PAS.

Després d’un llarg debat previ a la votació on molts dels membres de la Junta van expressar la seva disconformitat o els seus dubtes davant la manca d’informació sobre el què s’aprovava, seguit d’un resultat desfavorable en l’aprovació del Grau. Direcció ha volgut convocar eleccions per cobrir les vacants que hi havia lliures a la sala de juntes i forçar una nova Junta amb un únic punt i objectiu: aprovar el Grau que a l’anterior Junta havia estat rebutjat.

Demà s’intentarà aprovar el grau, i l’única innovació que sembla presentar són els arguments. Diferents motius, mateixa proposta. Ara apareix l’amenaça que, si no es fa aquí a l’ETSEIB, es farà al Besòs. Això ens demostra el que no hem deixat de repetir en cap moment: hi ha pressions tan fortes per aprovar aquest grau que és igual a quina escola es cursi. Que és igual si al Besòs no s’hi imparteixen les mateixes assignatures, si no hi ha l’equip docent o el material de pràctiques. El que importa d’aquest grau és el nom, el fet, el títol final, no el contingut.

Exigim que s’obri un procés de debat que impliqui a tota l’Escola, que sigui clar, amb tota la informació sobre la taula, i que tingui l’objectiu de definir quina ha de ser l’estratègia, quin ha de ser el camí, de la nostra escola durant els pròxims anys. D’ençà que vam perdre els graus d’Enginyeria Química i d’Enginyeria de Materials, sembla que només s’ha perseguit l’objectiu de tapar forats, i que ens hem agafat a la primera opció que se’ns ha plantejat, sense valorar si és la millor pel futur de la nostra escola, de les nostres estudiants o de l’enginyeria industrial.

Quan et trobes tants obstacles al camí, el més normal és aturar-se, estudiar-los, entendre per què hi són i intentar gestionar-los. Però la decisió d’aquesta direcció ha sigut tirar endavant, fer veure que no hi eren, ignorar-los. Però creieu-nos, podeu aprovar-lo, podeu intentar portar-lo a una altra Escola, podeu imposar-lo, però els obstacles hi seguiran sent.

Per una universitat pública i de qualitat, diem NO al Grau d’Enginyeria Industrial i Anàlisi Econòmica.

Assemblea d’estudiants de l’ETSEIB