HP

Aquí podreu trobar una gran quantitat de programes per l’HP que us poden ser de gran utilitat al llarg de la carrera.

Recordeu que aproximadament a meitats de cada quadrimestre l’assemblea ETSEIB organitza cursets gratuïts per aquells estudiants que vulguin aprendre a fer servir HP, ja que això no ho ensenyen a la carrera i creiem que es un servei bàsic que ha de tenir l’estudiantat.

Manual HP 

Programes comentats (fitxer .rar)

Programes específics:

Electrotècnia:

E.P17.CEUS (fitxer .rar)

Màquines Elèctriques:

M.P17.CEUS (fitxer .rar)

Altres:

Programes HP 49 (fitxer .rar)

Programes de l’antiga web (fitxer .rar)