Calculadores HP

Cada quadrimestre s’organitzen un parell de cursets gratuïts per a aprendre a utilitzar les calculadors programables HP. L’ús d’aquestes calculadores no s’ensenya durant la carrera i creiem que és un servei bàsic que ha de tenir l’estudiantat. En concret, es fan exercicis de la HP Prime i de la HP 50g. A més, us ensenyarem a utilitzar una gran quantitat de programes per l’HP que us poden ser de gran utilitat al llarg de la carrera. Podeu trobar els programes de la HP Prime aquí.

Us deixem alguns fitxers que us poden ser útils:

Manual HP 50 g

Programes comentats (fitxer .rar)

Programes específics:

Electrotècnia:

E.P17.CEUS (fitxer .rar)

Màquines Elèctriques:

M.P17.CEUS (fitxer .rar)

Altres:

Programes HP 49 (fitxer .rar)

Programes de l’antiga web (fitxer .rar)