Mercat d’intercanvi

CURS
ASSIGNATURA
LLIBRE
AUTOR/S
EXEMPLARS
1Àlgebra LinealÀlgebra M.Angel Sainz, J.Lluís Serarols i Anna M. Pérez1
1Àlgebra LinealÀlgebra LinealFernando Puerta 19811
1Àlgebra LinealÀlgebra LinealFernando Puerta 20051
1Àlgebra LinealÀlgebra Lineal i Geometries Lineals S.Xambó1
1Àlgebra LinealÀlgebra Lineal II Ferran Puerta Sales1
1Àlgebra LinealÀlgebra Lineal. Curs Introductori Jordi1
1Àlgebra LinealÀlgebra Lineal. Problemes resolts i comentats M.Angel Barja Yánez, M.Isabel García Planas, M. Carmen Hernando Martín, Dolors Magret Planas, Francesc Planas Vilanova i Carles Puig Pla1
1Àlgebra LinealÀlgebra. Exàmens Resolts, Exercicis Curts i Apunts Oficials-1
1Àlgebra LinealEines d'àlgebra lineal i matricial per a l'enginyeria M.I. García i M.D. Magret1
1Àlgebra LinealPràctiques en MATLAB/OCTAVE Joaquím Puig i Sadurní3
1Àlgebra LinealTemes Clau ÀlgebraM.I.García i C.Puig1
1Càlcul ICàlcul diferencial d'una variable. Problemes resoltsJ.Clotet, J.Ferrer i M.I.García1
1Càlcul ICàlcul Infinitessimal II, ELEMENTS D'EQUACIONS DIFERENCIALS ORDINÀRIES INTEGRACIÓ DE FUNCIONS D'UNA VARIABLE SÈRIES-1
1Càlcul IProblemes de Càlcul d'una VariableM.C. Leseduarte, M.D. Llongueras i Antoni Magaña1
1Càlcul IProblemes Oficials-3
1Càlcul ITeòria de Càlcul (Pla Antic)-1
1Càlcul ITeòria i Problemes de Càlcul (Pla Antic)-1
1Fonaments d'informàticaApuntes de TeoríaMarta Franquesa, Anna Puig, Lluis Solano i Dani Tost1
1Fonaments d'informàticaHow to think like a computer scientist, Learning with Python Downey, Elkner & Meyers2
1Fonaments d'informàticaRecull d'Enunciats i Solucions d'Exàmens Finals Lluís Solano1
1Mecànica fonamentalApunts de Classe Xavier Escaler1
1Mecànica fonamentalApunts Pre-Parcial Marc R.1
1Mecànica fonamentalDiapositives Oficials-3
1Mecànica fonamentalDinàmica del Sòlid Rígid en el Pla Q.T. 2010-1
1Mecànica fonamentalEstàtica dels Sòlids Rígids Q.T. 2010-1
1Mecànica fonamentalMecànica d'una Partícula Q.T. 2010-1
1Mecànica fonamentalMecànica de 'n' partícules Q.T. 2010-1
1Mecànica fonamentalMecànica de la Partícula Q.T. 2012-1
1Mecànica fonamentalPack Av. Continuades Curs 07/08 Gerard1
1Mecànica fonamentalPetites Oscil·lacions PROBLEMES Q.T. 2010-1
1Mecànica fonamentalProblemes Joan Font, Joaquim Muntasell i Josep Navarro1
1Química IEquilibri Iònic i Cinètica. Problemes M. Aguilar, I. Casas, J.L. Cortina, A. Farran, A. Florido, J. Gimenez, M.Martínez, N.Miralles, J. de Pablo i A.M.Sastre1
1Química IEquilibris Químics en Dissolució M. Aguilar, I. Casas, J.L. Cortina, A. Farran, A. Florido, J. Gimenez, M.Martínez, N.Miralles, J. de Pablo i A.M.Sastre11
1Química IProblemes de Química General J.Ibarz1
1Química IProblemes de Química General M.Aguilar, P.Ariño, L.Bilurbina, A.Florido, M.Giné, C.Herranz, N.Miralles, J.de Pablo, M.Ros i A.Sastre1
1Química IQuímica I Grau en Enginyeria Química. Llibre de Problemes 2011-1
1Química IQuímica per a l'enginyeria Concepció Flaqué, Glòria Andreu, Pilar Cortés i Llorenç Puig1
1Química ITablas de Constantes de Equilibrio M.Aguilar, J.L.Cortina, M.Martínez i N.Miralles1
1Càlcul IICàlcul Continuïtat-1
1Càlcul IICÀLCUL II, Test d'examen Tema 2-1
1Càlcul IICàlcul Integral, EXÀMENS RESOLTS DE CÀLCUL INTEGRAL-1
1Càlcul IICàlculo Integral F. Puerta1
1Càlcul IICol·lecció de problemes de CÀLCUL INTEGRAL CURS 2009-10-1
1Química IIApuntes de QuímicaConcepción Herranz i Iñaki Iribarren1
1Química IIQuímica II Problemes i exemples d'exàmens Equip de professors1
1Química IITema 2. Enllaç Covalent (I)-1
1Termodinàmica fonamentalTermodinàmica Fonamental. PROBLEMES M.del Barrio, E.Bravo, D.O.López, J.Salud i J.L.Tamarit3
1Termodinàmica fonamentalTermodinàmica Fonamental. Teoria Q.P. 2011/12-1
1Termodinàmica fonamentalTermodinàmica Fonamental. TESTS M.del Barrio, E.Bravo, D.O.López, J.Salud i J.L.Tamarit5
1Termodinàmica fonamentalTermodinàmica: Qüestions, Enunciats i Problemes Resolts-1
2EDO'sApunts Oficials-1
2EDO'sCAPÍTOL 1: Equacions en Diferències Lineals amb Coeficients Constants-1
2EDO'sEcuaciones Diferenciales con Aplicaciones de Modelado Dennis G.Zill1
2EDO'sEquacions Diferencials en Derivades Parcials Hans F.Weinberger1
2EDO'sProblemes d'equacions Diferencials Ordinaries Kiseliov, Krasnov i Makarenko1
2EDO'sPrograma i Problemes de Ecuaciones Diferenciales-2
2ElectromagnetismeElectromàgnetisme X.Jaén i C.Periago2
2ElectromagnetismeExámenes Parciales Electromagnetismo-1
2MaterialsDiapositives Oficials-3
2MaterialsMateriales en Ingeniería, Problemas Resueltos F.J.Gil, J.M.Cabrera, M.L.Maspoch, L.M.Llanes i N.Salán2
2Mecànica Examens Mecànica-1
2Mecànica Mecànica de la Partícula i del Sòlid Rígid Joaquím Agullo Batlle1
2Mecànica Mecànica Dinàmica (+Energia/Treball/Potència), Test i Problemes-1
2Mecànica Mecànica II, Temari Parcial Lluís, Sergi, David1
2Mecànica Mecànica Vectorial para Ingenieros Ferdinand i Russell1
2Dinàmica de SistemesCriteris d'Estabilitat Tema 6-1
2Dinàmica de SistemesDinàmica de Sistemes Ricard Villà3
2Dinàmica de SistemesDinàmica de Sistemes – EXÀMENS FINALS-1
2Dinàmica de SistemesExàmens Finals-1
2EconomiaPrincipios de Economía Mankiw1
2EconomiaPROGRAMA, FITXES, EXERCICIS I APLICACIONS Montserrat Sansalvadó i Lucas Van Wunnik1
2EstadísticaAnalisis Exploratorio de Datos Prat, Batista, Tort i Valls1
2EstadísticaControl de Calidad Batista, Prat, Sole, Tort i Valls1
2EstadísticaDiapositives Oficials, Tema 10-1
2EstadísticaDiseño i Analisis de Experimentos Batista, Prat, Sole, Tort i Valls1
2EstadísticaExàmens-1
2EstadísticaPràcticas de Estadística con Minitab J.Ginebra, P.Grima, L.Pozuela, A. Prat, A. Riba, I. Solè i X.Tort1
2EstadísticaProbabilidad Batista, Prat, Sole, Tort i Valls1
2EstadísticaProblemas de Estadística Grima, Prat, Solé, Tort i Valls1
2EstadísticaQuality Control-1
2EstadísticaRegresion Batista, Prat, Sole, Tort i Valls1
2EstadísticaTablas de Control de Calidad-1
3ElectrotècniaElectrotècnia Teoria Problemes i Exàmens Resolts CURS 09-10-1
3ElectrotècniaElectrotècnia. Enunciados y Problemas ResueltosF. Córcoles, J. Pedra i Miquel Salichs2
3ElectrotècniaElectrotecnia. Problemas de Examen Resueltos J.Pedra, F.Córcoles i L.Sainz1
3ElectrotècniaElectrotecnia. Problemes de Examen Resueltos. Monofasico Setembre 2011-2
3ElectrotècniaEnunciados i Problemas Resueltos. Circuitos Monofasicos i Trifasicos 1997-1
3ElectrotècniaExàmenes de los Últimos Cuadrimestres Febrer 2015-1
3ElectrotècniaFinals i Parcials d'Electrotècnia-1
3ElectrotècniaPràctiques Electrotècnia 09/10-1
3ElectrotècniaPràctiques Electrotècnia 10/11-2
3ElectrotècniaPràctiques Electrotècnia Setembre 2013-2
3Mecànica dels Medis ContinusEnunciats de les Activitats Oficials-1
3Mecànica dels Medis ContinusEnunciats de Problemes-1
3Mecànica dels Medis ContinusFormulari Capítols 1-5-1
3Mecànica dels Medis ContinusPràctiques de LaboratoriMarimon, Pastor, Roure i Sanz4
3Mecànica dels Medis ContinusPràctiques de Laboratori Ferrer, Marimon, Pastor, Bonada i Roure1
3Tècniques Estadístiques per la QualitatDiapositives Oficials Antigues-4
3Tècniques Estadístiques per la QualitatMètodes Estadístics de l'Enginyeria I. Estadística. Guia d'EstudiMarco i Rodero4
3Tècniques Estadístiques per la QualitatMétodos Estadísticos: Control y Mejora de la Calidad Prat, Tort-Martorell, Grima i Pozueta1
3Tecnologia del Medi Ambient i SostenibilitatLlibre de Transperències Departament d'Enginyeria Química5
3Tecnologia del Medi Ambient i SostenibilitatMedi Ambient i Tecnologia, Guia Ambiental de la UPC-2
3Tecnologia del Medi Ambient i SostenibilitatProblemes i Pràctiques Arnaldos, Bou, Casas, Cortina, Martí, Pablo, Pastor, Planas, Saperas i Valderrama7
3Tecnologia i Selecció de MaterialsPrácticas de Laboratorio de Ciéncia y Tecnología de MaterialesHerrero, Gil, Llanes, Maspoch i Cabrera Febrer 20131
3Tecnologia i Selecció de MaterialsTecnología de Materiales. Exámenes Mateo, Herrero, Cabrera i Pérez1
3Tecnologia i Selecció de MaterialsTecnología de Materiales. Teoria Herrero, Cabrera i Mateo2
3Termodinàmica Diapositives Oficials Xavier Ramis1
3Termodinàmica Taules i Gràfiques de Propietats Termodinàmiques-1
3Termodinàmica Termodinàmica Salla, Cadenato, Martín, Ramis, Morancho i Montserrat1
3Termodinàmica Termodinàmica Bàsica per a Enginyers. Problemes Resolts - José Luis Martín GodoyJosé Luis Martín Godoy1
3Termodinàmica Termodinàmica de l'Equilibri: Problemes i PràctiquesCadenato, Martín, Montserrat, Morancho, Ramis i Salla1
3Termodinàmica Termodinàmica I Fisico-Química. Tremes 1 al 6 Salla1
3Termodinàmica Termodinàmica I Fisico-Química. Tremes 7 al 14Salla i Cadenato1
3Termodinàmica Termodinàmica Tècnica. Anàlisis de Ciclos Soler1
3Termodinàmica Test i Problemes Martín, Montserrat, Morancho, Ramis i Salla4
3Mecànica de FluidsMecànica de Fluids TRANSPARÈNCIES Ed. febrer 2000-1
3Mecànica de FluidsProblemes de Mecànica de Fluids -1
3Optimització i SimulacióEnunciats de Pràctiques Febrer 1998-1
3Optimització i SimulacióOptimització i Simulació Transparèncias año 2013-1
3Optimització i SimulacióSimulación y Optimización de Procesos. Volumen I Puigjaner i Espuña1
3Optimització i SimulacióSimulación y Optimización de Procesos. Volumen II Puigjaner i Espuña2
3Organització i GestióMètodes Quantitatius O.I. Transparències (curs 2011-12) Pastor, Corominas i Coves1
3Organització i GestióOrganització i Gestió: Exercicis Resolts. Exàmens Parcials i Exàmens FinalsMateo, Ibañez, Coves, Rua, Palanques i Ribas1
3Organització i GestióOrganització Industrial: Exercicis Resolts. Mateo, Ibáñez, Rua, Palanques i Companys1
3Organització i GestióTransperències d'Organització Industrial Bautista, Rúa, Companys, Mateo i Ibàñez1
3Organització i GestióTransperències d'Organització Industrial Bautista i Pereira1
3Resistència de MaterialsApunts i Problemes Resolts: Elasticitat i Resitència de Materials-1
3Resistència de MaterialsPack Temario Parcial Víctor1
3Resistència de MaterialsPràctiques de Laboratoris Marimon, Pastor, Roure i Sanz1
3Resistència de MaterialsTensions i Deformacions. Resistència de Materials. Enunciats de ProblemesAyneto, Gelabert, Marimón i Roure1
3Resistència de MaterialsTeoría de las Estructuras. Tomo I José-María Fornons1
4Control AutomàticMultivariable Feedback Control: Analysis and Design Skogestad & Postlethwaite1
4Control AutomàticRegulació Automàtica-1
4ElectrònicaApunts d'Introducció a l'ElectrònicaJosep Rius Vázquez1
4ElectrònicaDigital Data Book Harris1
4ElectrònicaManual de Pràctiques Lupon, Carrasco, Manich i Rius2
4ElectrònicaManual de Pràctiques Lupon4
4ElectrònicaManual de Pràctiques Març 2002 Carrasco i Lupon1
4ElectrònicaManual de Pràctiques Setembre 2011 Carrasco, Manich i Rius6
4ElectrònicaManual de Pràctiques Setembre 2014Lupon1
4Gestió de ProjectesLos Artefactos y Sus Proyectos. Temes 1 al 8 Jaume Blasco i Font de Rubinat1
4Gestió de ProjectesLos Artefactos y Sus Proyectos. Temes 9 al 19 Jaume Blasco i Font de Rubinat1
4Tecnologies de FabricacióFabricación de Piezas de Plástico Buj, Costa, Gonzalez i Vivancos3
4Tecnologies de FabricacióMetrología y Verificación Primera Parte Pardo i Sanz3
4Tecnologies de FabricacióQuadern de Treball de Tecnologia de Màquines Zayas i Martínez4
4Tecnologies de FabricacióTecnologías de Fabricación Sierra, Vivancos, Ferré, Argilés i Pardo2
4Tecnologies de FabricacióTecnologías de Fabricación. Teoría y ProblemasVivancos, Sierra, Ferré, Gomà, Buj, Rodríguez i Costa2
4TermotècniaConvecció Sense Canvi de Fase Bartomeu Sigalés i Pueyo1
4TermotècniaTransferència de CalorSergio1
4TermotècniaTransferència de Calor : Apunts de ClasseBonals1
4TermotècniaTransmissió de Calor. Apunts Núria Solà1
4OptativesAerodinàmica Industrial Trillas1
4OptativesCommunicating Technical Information-4
4OptativesEl Packaging-1
4OptativesHomologacion de Recipientes Envases y Embalajes-1